POUŽITÁ LITERATURA

17. Použitá literatura

1) Barrett Jim: Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání, Computer Press, Brno, 2004

2) Barrett Jim: Testy pro jaké povolání se hodím, Computer Press, Brno, 2003

3) Barták Jan: Lidé a změny, Votobia, Praha, 2004

4) Barták Jan: Personální management v procesu změn, Univerzita J. A. Komenského Praha, Praha, 2007

5) Barták Jan: Profesní vzdělávání v kontextu celoživotního učení, Univerzita J. A. Komenského Praha, Praha, 2007

6) Barták Jan: Skryté bohatství firmy, Alfa Publishing, Praha 2006

7) Barták Jan: Základní kniha lektora/trenéra, Votobia, Praha, 2003

8) Berka Karel, Jauris Miroslav: Logika, SPN, Praha, 1978

9) Bokr Josef, Svatek Jan: Základy logiky a argumentace, Vydavatel Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2000

10) Brooks Ian: Firemní kultura, Computer Press, Brno, 2003

11) Carter-Scottová Chérie: Je-li úspěch hra, pak má tato pravidla, Columbus, Praha 2001

12) Cmorej Pavel: Úvod do logické syntaxe a sémantiky, Triton, Praha, 2002

13) Covey Steven R.: Sedm návyků vůdčích osobností, Pragma, Praha, 1994

14) Cryan Dan, Shatil Sharron, Mayblin Bill: Logika, Portál, Praha, 2002

15) Eichler Bohuslav, Ryska Radovan, Svoboda Vladimír: Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky, Fortuna, Praha, 2001

16) Hill Napoleon: Myšlením k bohatství, Pragma, Praha, 1990

17) Holcr Květoň: Formální logika, Vysoká vojenská pedagogická škola, Bratislava, 1991

18) Hřebíček Luděk: Vyprávění o lingvistických experimentech s textem, Academia, Praha, 2002

19) Jauris Miroslav, Zastávka Zdeněk: Základy neformální logiky, Nakladatelství S&M, Praha, 1992

20) Keller Robert: Jak motivovat druhé, Nakladatelství Slováry, Praha, 2001

21) Klimeš Lumír: Slovník cizích slov, SPN, Praha, 2005

22) McDermott Ian, O´Connor Joseph: Neurolingvistické programování v manažerské praxi, Management Press, Praha, 1999

23) O´Connor Joseph, Seymour John: Úvod do neurolingvistického programování, Institut pro NLP, Praha, 1998

24) Parkinson Mark: Psychometrické testy, Euromedia Group, k.s. – Ikar, Praha, 2002

25) Peregrin Jaroslav: Logika a logiky, Academia, Praha, 2004

26) Quesnell Michael D.: Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme, Academia, Praha 2002

27) Selucký Oldřich: Logika pro střední školy, Fortuna, Praha, 1995

28) Smullyan Raymond: Jak se jmenuje tato knížka, Mladá fronta, Praha, 1986

29) Smullyan Raymond: Navěky nerozhodnuto, Academia, Praha, 2003

30) Smullyan Raymond: Šeherezádiny hádanky a další podivuhodné úlohy, Portál, Praha, 2004

31) Sousedík Prokop: Logika pro studenty humanitních oborů, Nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2001

32) Svatek Jan, Dostálová Ludmila: Logika pro humanistiku, Vydavatel Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003

33) Štěpánek Petr: Matematická logika, SPN, Praha, 1982

34) Tichá Ivana: Učící se organizace, Alfa Publishing, Praha, 2005

35) Trpišovská D, Vacínová M: Sociální psychologie, Univerzita J. A. Komenského Praha, Praha, 2007

36) Vágner Ivan: Systém managementu, Masarykova univerzita, Brno, 2006

37) Vybíral Zbyněk: Psychologie lidské komunikace, Portál, Praha, 2000

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM