Doporučená literatura

    ke studiuDoporučená další literatura pro zájemce:

    Nytrová O., Pikálková M.: ETIKA A LOGIKA V KOMUNIKACI, Praha, UJAK Praha, 2007, ISBN 978-80-86723-45-7
    Jauris M., Zastávka Z.: Základy neformální logiky, Praha, Nakladatelství S&M, 1992, ISBN 80-901387-1-3

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM