Přehled studijních jednotek

4. Přehled studijních jednotek

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Studijní jednotka - pojmy

Studijní cíle:
• definovat pojem logika
• vysvětlit pojem jako myšlenkový odraz podstatných znaků předmětů
• ilustrovat vztah mezi pojmem, slovem a předmětem pojmu
• vyjádřit úlohu synonym, homonym a antonym v jazyce
• rozlišit pojmy dle jejich vlastností

Doba potřebná ke studiu: 4 - 6 hodin


Studijní jednotka - výroky

Studijní cíle:
• definovat pojem výrok
• vysvětlit rozdíl mezi jednoduchým a složeným výrokem
• vyjádřit rozdíl mezi výrokem a pojmem
• ilustrovat rozdíl mezi větou, která je výrokem a větou, která jím není

Doba potřebná ke studiu: 3 - 4 hodiny


Studijní jednotka - argumenty

Studijní cíle:
• definovat pojem argument
• najít principy uspořádání v argumentu
• vysvětlit úlohu premis a závěru
• určit vlastnosti argumentu


Doba potřebná ke studiu: 3 - 4 hodiny

VÝROKOVÁ LOGIKA

Studijní jednotka – vlastnosti logických funkcí

Studijní cíle:
• definovat pojem výroková logika
• porozumět ohodnocování u složeného výroku
• vysvětlit úlohu základních logických funkcí v jazyce
• naučit se vnímat rozdíl mezi syntaxí a sémantikou

Doba potřebná ke studiu: 3 - 4 hodiny


Studijní jednotka – formule a rozbory pravdivostních hodnot

Studijní cíle:
• porozumět tvorbě formulí
• umět provést rozbor pravdivostních hodnot složeného výroku
• vysvětlit podstatu tautologického a kontradiktorického výroku
• určit, zda jsou dva složené výroky vzájemně zaměnitelné

Doba potřebná ke studiu: 4 - 6 hodin


Studijní jednotka – analýza argumentu

Studijní cíle:
• porozumět analýze argumentu
• naučit se rozhodovat, zda argument (s alespoň jednou premisou, která je složeným výrokem) je logicky správný
• využívat pro analýzu argumentu poznatků o logických formulích a rozborech pravdivostních hodnot složeného výroku

Doba potřebná ke studiu: 3 - 4 hodinyPREDIKÁTOVÁ LOGIKA

Studijní jednotka – subjekt a predikát

Studijní cíle:
• definovat pojem predikátová logika
• porozumět úloze termínů
• vysvětlit kvalitu a kvantitu ve větě

Doba potřebná ke studiu: 3 - 4 hodiny


Studijní jednotka – singulární, částečné a obecné výroky

Studijní cíle:
• definovat pojem singulární výrok
• definovat pojem částečný výrok
• definovat pojem obecný výrok
• porozumět ohodnocování u jednoduchého výroku
• vysvětlit úlohu existenčního a obecného kvantifikátoru

Doba potřebná ke studiu: 4 - 6 hodin


Studijní jednotka – Aristotelův čtverec protikladů

Studijní cíle:
• strukturovat Aristotelovy výroky
• porozumět vztahům mezi výroky v Aristotelově čtverci
• umět rozhodovat o vzájemné pravdivosti výroků o stejném subjektu a predikátu

Doba potřebná ke studiu: 4 - 6 hodin
MYŠLENÍ, JAZYK A LOGIKA

Studijní jednotka – kvaziargumentace

Studijní cíle:
• definovat cíl verbální komunikace
• na příkladech demonstrovat formy názorového ovlivňování
• definovat kvaziargumentaci
• ilustrovat dopad vyhrožování, působení na city, společenského apelu, individuálního apelu a dovolání se autority na kvalitu argumentace

Doba potřebná ke studiu: 4 - 6 hodin


Studijní jednotka – argumentace s jazykovými vadami

Studijní cíle:
• definovat jazykové vady v chybné argumentaci
• na příkladech demonstrovat vliv víceznačnosti slov a vět na argumentaci
• na příkladech demonstrovat vliv „záměn“ na argumentaci

Doba potřebná ke studiu: 2 hodiny


Studijní jednotka – etika argumentace

Studijní cíle:
• objasnit kódování a dekódování myšlenek
• pojmenovat zjednodušování v procesu kódování
• vyjádřit etický kodex argumentace

Doba potřebná ke studiu: 2 hodiny


Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM