Cíle předmětu

Cíle studia

Seznámit studenty co a k čemu je logika nejen matematikům, nýbrž nám všem, kteří pro úspěšné zvládání své pracovní pozice (a i svého soukromého života) potřebujeme být způsobilí v komunikačních dovednostech.

Poskytnout studentům základní stavební kameny a metodické vodítko jak se učit uvažovat, diskutovat, argumentovat, objevovat souvislosti, domýšlet další vztahy, klást rozumné otázky a odpovídat si.

Rozvíjet u studentů kompetence: myšlení v pojmech, orientace na detail, argumentace, rozhodování.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM