Základní informace pro studenty distančního studia

Základní informace pro studenty distančního studia


Administrátor elektronického systému řízení studia MOODLE je Bc. Radek Mezuláník, DiS. Kontaktujte jej ve všech problémech týkajících se práce s elektronickým prostředím. Kontakty: mezulanik.radek.ml@ujak.cz

Tel: 267 199 064

UJAK, Praha 3, Ostromečská 8 (budova výuky C, přízemí vlevo) Audiovizuální studio

Při kontaktu vždy uvádějte, že jste studenty experimentální skupiny distančního vzdělávání, své jméno a skupinu (A, B nebo C).

Vstup do prostředí Moodle je na adrese http://elearning.ujak.cz

Pro vstup potřebujete identifikační údaje – uživatel a heslo. Tyto údaje Vám dodá na vyžádání administrátor. Vyžádejte si údaje emailem, aby Vám na stejnou adresu mohl údaje poslat. Své heslo si můžete následně v systému sami změnit.

Garantem studia distančního studia je RNDr. Helena Zlámalová, CSc. Kontaktujte ji v problematice organizační, administrativní, studijního poradenství, hodnocení studia atd.

Kontakt: zlamalova.helena@ujak.cz

Tel: 267 199 044

UJAK, Roháčova 89 (budova rektorátu).

Harmonogram inovovaného distančního studia 1. semestru:

Název modulu

Název předmětu

Způsob zakončení

Kredity

Název opory

Společný základ studia

Filozofie

ZK

6

Filozofie (autor Sapík)

Pedagogika

ZK pouze SMK, ostatní Z

6

Obecná pedagogika

Psychologie

ZK

6

Psychologie pro SZS

Sociologie

ZK

6

Sociologie pro SZS

Základy stylistiky a práce s textem

Z

3

Základy stylistiky….

Specializační předmět

Úvod do (VD, SMK, SPPG podle zaměření studia)

ZK (SMK a VD)

Z (SPPG)


Úvod do….

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM