TUTOŘI - Manuál pro práci se systémem

1. Základní přehled

Distanční vzdělávání na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha s.r.o. probíhá prostřednictvím e-learningového systému Moodle na adrese http://elearning.ujak.cz/.

Hlavní strana kurzu se dělí na navigační lištu, osnovu témat a postranní bloky.

Prvním krokem pro vytváření a editaci kurzu je kliknutí na tlačítko Zapnout režim úprav, které je v pravém horním rohu.

1

Obr. 1

Poté se zobrazí spousta různých ikon. Tyto ikony je důležité znát pro snadnou orientaci v kurzu a jeho částech, protože naprostou většinu činností naleznete pouze v ikonách.

clip_image013.jpg

Obr. 2

Po zapnutí režimu úprav Vás bude zajímat především Osnova témat a na ní dvě otevírací volby Přidat studijní materiál… (různé možnosti vložení studijního materiálu) a Přidat činnost… (úkoly, test, slovník, diskuze, atd.). Toto jsou nejzákladnější funkce vašeho kurzu.


2. Studijní materiál

Studijní materiál lze vkládat prostřednictvím kliknutí na jednu z možností u volby Přidat studijní materiál…

clip_image015.jpg

Obr. 3

Vytvořit popisek – Vloží studijní materiál přímo na Osnovu témat. Je to vhodné zejména pro úvodní slovo ke kapitole.

Vytvořit textovou stránku – Vytvoří samostatnou stránku se studijním materiálem, obsahující pouze čistý text. Odkaz na stránku bude automaticky vložen na Osnovu témat.

Vytvořit webovou stránku - Vytvoří samostatnou stránku se studijním materiálem, obsahující interaktivní formátovaný text včetně obrázků. Odkaz na stránku bude automaticky vložen na Osnovu témat.

Odkaz na soubor nebo web – Lze vložit odkaz na webovou stránku nebo na soubor ke stažení, případně soubor nahrát ke stažení.

Ostatní možnosti ani nebudete potřebovat, pokud ano, nepotřebujete číst tento manuál.

Vždy je zapotřebí vyplnit minimálně kolonky, které jsou označeny červeně. Pokud se tak nestane, Moodle vám to sám připomene. K dispozici je jednoduchý editor, který obsahuje nástrojové lišty podobné Wordu. Do editoru lze zkopírovat text i s jeho formátováním, avšak různé diagramy a schémata je nutné vkládat jako obrázek, protože s nimi editor neumí pracovat.

Obrázky se vkládají prostřednictvím editoru kliknutím na ikonu obrázku „Vložit obrázek“. Poté vyskočí nové okno, kde lze vybrat jeden z již nahraných obrázků v kurzu (levá část), nebo nahrát nový obrázek (spodní část). Po nahrání obrázku na něj kliknete v levé části a v pravé se zobrazí jeho náhled, poté již vyplníte Alternativní text (pro případ že se bude obrázek dlouho načítat) a kliknete na OK.

clip_image019.jpg

Obr. 4


Do studijních materiálů lze vkládat také odkazy na webové stránky, audiovizuální soubory či jakékoliv jiné soubory.

Vše tak učiníte pomocí ikony (řetězu) Vložit odkaz vlevo od ikony Vložit obrázek.

Poté se ukáže nové okno, kde vyplníte URL adresu a titulek odkazu, nebo kliknete na tlačítko Procházet… a vyberete daný soubor(případně nahrajete stejně jako obrázek).

Rozšiřující text

V případě, že budete potřebovat vložit rozšiřující text, který se zobrazí pouze pro kliknutí na odkaz nebo po přejetí myší, raději kontaktujte administrátora. Pro schopnější tutory je zde kód, který tuto funkci umožňuje.

V editoru klikněte na ikonu Přepnout na HTML zdroj, poté se zobrazí zdrojový kód stránky.

16

Vyhledejte si ve zdrojovém kódu text, který chcete určit jako rozšiřující a vložte do zdrojového kódu následující skript:

<a href="#" onclick="document.getElementById('div_01').style.display = 'block'; return(false);"> Rozšiřující text</a><br />...<br />

<div id="div_01" style="display: none;background-color: #aaffbb;">

<a href="#" onclick="document.getElementById('div_01').style.display = 'none'; return(false);"> Skrýt rozšiřující text</a><br />


ZDE BUDE ROZŠIŘUJÍCÍ TEXT


</div>

Před text, který má být dodatečný, umístíte většinu skriptu, za text vložíte pouze ukončovací prvek </div>. Pokud tento ukončovací prvek nevložíte, bude skrytý celý zbytek textu.

Tuto možnost lze vytvořit, upravit i odstranit pouze ve zdrojovém kódu stránky.

Může se stát, že pokud již máte ve studijních materiálech rozšiřující text, nepůjde vám v editoru otevřít zdrojový kód. Doporučujeme proto vyzkoušet jiný prohlížeč (např. Google Chrome).

Chcete-li použít na jedné stránce více rozšiřujících textů, musíte u každého textu změnit div_01 na jiné číslo, např. div_01, div_02, div_03…

Ve skriptu se div_01 vyskytuje 3x, proto je nutné změnit pokaždé všechny 3 výskyty.


3. Přidat činnost

Volba Přidat činnost… nabízí zpětnou vazbu a doplňkové činnosti.

clip_image021.jpg

Obr. 5

Popíšeme si zde činnosti, které pravděpodobně využijete v praxi:

Anketa – Můžete vytvořit jednoduchou anketu pro studenty

Fórum – Lze založit obyčejné fórum

Chat – Prostý chat pro rychlou komunikaci

Slovník pojmů– Můžete zde vytvořit vlastní slovník pojmů pouze pro váš kurz. Doporučujeme používat tzv. Globální slovník pojmů, který naleznete na hlavní straně http://elearning.ujak.cz/ v levém postranním bloku. Tento slovník je společný celý systém, takže obsahuje pojmy a jejich definice ze všech předmětů. Proto je důležité vložit do něj své vlastní definice k vybraným pojmům.

Nové pojmy se do slovníku vkládají pomocí tlačítka Přidat novou položku uprostřed v horní části. Pokud se stane, že je již daný pojem ve slovníku, připojte ke stávající definici i svoji vlastní s poznámkou, kterého oboru se vaše definice týká.

clip_image023.jpg

Obr. 6

Test – Zde vložíte test.

Musíte zadat název testu (např. 1.autoevaluační test), případně poznámky k testu.

NačasováníTermín zveřejnění i skrytí testu (v jakém období lze testovat)

Zobrazení – Lze zvolit kolik úloh bude zobrazeno na jedné stránce, zda-li se mají úlohy i jejich odpovědi při každém pokusu zamíchat.

Pokusy - Můžete nastavit i počet pokusů nebo prodlevy mezi nimi.


clip_image025.jpgObr. 7


Známky – Zde zvolíte metodu známkování(např. nejvyšší známka). Penalizace znamenají mínus body při špatné odpovědi.

Možnosti prohlídky – Zde můžete nastavit co vše student uvidí při svém pokusu o test. Pokud nechcete aby viděl správné odpovědi, odškrtněte tlačítko Řešení.

Dále už můžete test rovnou Uložit a zobrazit.

clip_image027.jpg

Obr. 8


Po uložení testu je nutné vložit do testu také otázky. Pokud jste v minulém kroku zvolili možnost Uložit a zobrazit, vidíte nyní tuto stránku. Jestliže jste zvolili jinou možnost, můžete test editovat.

clip_image029.jpg

Obr. 9


Na obrázku č. 9 je vidět vkládání otázek do testu. Vlevo jsou otázky, které jsou již vložené do testu. Vpravo jsou otázky v Bance úloh, které můžete editovat a Vložit do testu.

V Bance úloh lze také otázky přímo vytvářet pomocí volby Vytvořit novou úlohu.


Z možných druhů úloh budete pravděpodobně využívat následující:

Dlouhá tvořená odpověď – Student odpoví na otázku vlastními slovy.

Přiřazování – Student přiřadí správné odpovědi k více možnostem. (např. 1a, 2c, 3b, …).

Úloha s výběrem odpovědí – Student vybere jednu nebo více správných odpovědí na otázku.

Pravda/Nepravda – Student zvolí, zda-li je výrok pravdivý, či nikoliv.


clip_image031.jpg

Obr. 10


Na obrázku č. 10 vidíte standardní nastavení otázky/úlohy v testu.

Vždy je třeba zadat Název úlohy i Text úlohy (mohou se shodovat).

Lze do úlohy vložit i obrázek, který je uložen mezi ostatními obrázky v kurzu (viz. 2.kapitola)

Standardní počet bodů za úlohu je 1, nebo-li 1 bod.

Penalizační faktor znamená záporné body v případě špatné odpovědi.


Na obrázku č.11 je vidět známkování každé odpovědi zvlášť. Známka se pohybuje v rozmezí 100% až -100%. (-100% je v tomto případě -0.1b)

Je-li povoleno více správných odpovědí jako na obrázku, musí se procentuální součet správných odpovědí rovnat 100%. (např. 5 správných odpovědí, každá za 20%).

Pokud nebude nastavení přijatelné, systém vás nepustí dále a sdělí co je kde špatně.


clip_image033.jpg

Obr. 11


Vytvořené úlohy se automaticky ukládají do Banky úloh, kde je poté můžete roztřídit i do kategorií, které si zde lze vytvořit. Z Banky úloh si je pak musíte přesunout do testu.

Online text – Studenti napíší své řešení úkolu přímo do Moodlu (POT)

Odevzdat soubor – Studenti odevzdají soubor s úkolem/seminární prací (POT)

Odevzdávání souboru, nebo-li POTu tutor známkuje a schvaluje. Odevzdá-li student úkol, je třeba jej zhodnotit.

Klikněte na daný úkol na Osnově témat. V pravém horním rohu bude zobrazeno kolik je už odevzdáno úkolů (Zobrazit 1 odevzdaných úkolů)->klikněte na tento odkaz.

clip_image035.jpg

Obr. 12

clip_image037.jpg

Obr. 13


Zobrazí se účastníci kurzu, kteří se pokusili odevzdat úkol. Úkoly můžete otevřít kliknutím na jejich název ve sloupci Naposledy změněno(Student). Pro hodnocení, klikněte na Známka.

clip_image039.jpg

Obr. 14


Zobrazí se nové okno, kde v pravém horním rohu můžete vybrat své hodnocení v procentech. Pokud nechcete hodnotit nebo přijmout práci ale pouze nechat přepracovat, napište studentovi komentář a ponechte volbu Bez známky.

clip_image041.jpg

Obr. 15

Offline činnostStudenti si sami zopakují nějaké kapitoly či přečtou článek…

Wiki – Zde lze vkládat kontrolní otázky a úkoly

Na Osnově témat kliknete na Přidat činnost… a zvolíte možnost Wiki.

Poté už jen zadáte název a text jako Souhrn. Poté již můžete stránku uložit.

4. Ikony


Zde jsou nejpoužívanější ikony, se kterými se budete setkávat pořád.

17

5. Piktogramy

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/zajimavost.png

Zajímavost

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/zajimavost.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/cas_ke_studiu.png

Čas potřebný ke studiu

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/cas_ke_studiu.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/dulezite.png

Důležité

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/dulezite.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/klic_k_ukolum.png

Klíč k úkolům

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/klic_k_ukolum.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/klicove_pojmy.png

Klíčové pojmy

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/klicove_pojmy.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/kontrolni_otazky.png

Kontrolní otázky

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/kontrolni_otazky.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/literatura_ke_studiu.png

Literatura ke studiu

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/literatura_ke_studiu.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/otazky_k_zamysleni.png

Otázky k zamyšlení

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/otazky_k_zamysleni.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/pot.png

POT

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/pot.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/souhrn.png

Souhrn

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/souhrn.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/studijni_cile.png

Studijní cíle

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/studijni_cile.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/zvuk.jpg

Zvuková ukázka

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/zvuk.jpg

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/video.png

Video ukázka

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/video.png

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/literatura.png

Ukázka z literatury

http://elearning.ujak.cz/file.php/1/piktogramy/literatura.png

6. Kontakty

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte Radka Mezuláníka na rektorátu v budově D.

E-mail: mezulanik.radek.ml@ujak.cz

Tel.: 267 199 061 (linka 264)

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM