11.3. Sociální sítě

V současnosti se stávají novým komunikačním kanálem tzv. sociální sítě. Pomocí sociálních sítí se prostřednictvím Internetu sdružují lidé, kteří by se jinak fyzicky nemohli setkat. V současné době prožívají sociální sítě rychlý rozvoj, který je urychlován nově vznikajícími technologiemi (Web 2.0, blog a podobně).

O popularitě sociálních sítí svědčí i fakt, že se do nich připojuje stále více uživatelů. Účel sociálních sítí se různí, některé slouží ke sdílení informací a k zábavě, jiné pomáhají hledat práci, případně sdružují etnika nebo umělce. Známé sociální sítě jsou například:

 • Facebook
 • Google+
 • Lidé.cz
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Twitter.

Způsoby připojení k Internetu

Mezinárodní dálkové spoje dosahují v Internetu velmi vysokých přenosových rychlostí, avšak tyto vysokorychlostní spoje nedosahují až ke koncovým uživatelům, kteří jsou k Internetu připojeni prostřednictvím tzv. „poslední míle“. Samotné připojení uživatelů je realizováno různými technologiemi. Uživatelé se někdy spojují do skupin, aby ušetřili náklady nebo naopak dosáhli na dražší a rychlejší připojení. Zprostředkovatele připojení k Internetu označujeme Internet service provider (ISP).

V současnosti existuje několik možností pro připojení počítače k Internetu:

 1. telefonní linka (majitelem linky je telefonní operátor) - využívá se modem, dříve se používalo vytáčené připojení, později ISDN a dnes různé varianty DSL. Někdy je linka vyhrazena pouze pro datové přenosy.
 2. kabelová přípojka
 3. bezdrátová datová síť
  o satelitní síť
  o mobilní telefonní síť
  o Wi-Fi
 4. pomocí elektrické rozvodné sítě

O kvalitě připojení rozhoduje:

 • agregace (tj. kolik uživatelů sdílí jednu linku),
 • doba odezvy (dlouhé odezvy mohou mít negativní vliv např. při internetové telefonii),
 • rychlost připojení poslední míle,
 • technologie použitá pro připojení poslední míle.

Situace v České republice

V listopadu 2008 mělo připojení k Internetu 32 procent domácností a na jaře 2009 mělo přes 90 % domácích počítačů v ČR možnost připojit se k Internetu.

Nejrozšířenějším typem připojení v domácnostech bylo bezdrátové (36 %), nejčastěji realizované technologií Wi-Fi, následované pevnou telefonní linkou s ADSL (25 %) a po kabelu (23 %). Připojení prostřednictvím mobilního telefonu vykázalo pouze 5 % a kdysi nejvyužívanější technologie dial-up (vytáčené připojení) zanedbatelné 2 %.

Nejvíce počítačů bylo připojeno rychlostí 2 Mbit/s (20 %) a 4 Mbit/s (19 %), uživatelů s rychlostí do 1 Mbit/s bylo 36 %. 14 % uživatelů Internetu si není vědomo, jakou rychlost připojení k Internetu používají.

Rychlost připojení v domácnostech byla poskytovateli připojení k síti Internet průběžně navyšována. V roce 2007 disponovalo rychlostí 2 Mbit/s a vyšší 36 % uživatelů, v září 2008 se tento podíl zvýšil již na 51 %. „Bezdrátovému připojení dávají přednost především lidé, pro které je nejdůležitějším parametrem cena, nikoliv rychlost připojení. Kromě toho existuje také poměrně velká skupina těch, kteří nemají a nechtějí v domácnosti pevnou linku a zároveň nemají možnost připojit se prostřednictvím kabelu. Tito lidé také obvykle volí poskytovatele bezdrátového připojení“, uvádí Michal Peca ze společnosti Factum Invenio. ↑ a b Internet v českých domácnostech zrychluje. Factum.cz [online]. [cit. 2008-11-8].

ke studiuDalší související články pro zájemce o tuto problematiku:
1. Leinster, Murray: en:A Logic Named Joe (anglicky)
2. ARPA/DARPA [online]. Defense Advanced Research Projects Agency, [cit. 2007-05-21]. Dostupné online.
3. DARPA Over the Years [online]. Defense Advanced Research Projects Agency, [cit. 2007-05-21]. Dostupné online.
4. Hlavní internetový evangelista o neutralitě sítě na Lupa.cz
5. WOLF, Karel. Jan Gruntorád: Jednou z killer aplikací pro IPv6 by mohly být mobilní telefony (rozhovor s historií Cesnetu) [online]. Praha : Lupa, 2009-03-27, [cit. 2010-12-14]. Dostupné online.
6. Internet users, update for 2009 [online]. internetworldstats.com, [cit. 2009-05-17]. Dostupné online.
7. Ve Finsku získal podle zákona každý nárok na internet na Týden.cz
8. Balíky s levným zbožím z USA zaplavily pošty. Novinky.cz [online]. [cit. 2008-11-19]. Dostupné online.
9. http://www.novinky.cz/clanek/162196-cesi-se-nejcasteji-pripojuji-k-internetu-pomoci-bezdratove-technologie-wi-fi.html
10. a b Internet v českých domácnostech zrychluje. Factum.cz [online]. [cit. 2008-11-8]. Dostupné online.
11. http://technet.idnes.cz/sw_internet.asp?r=sw_internet&c=A050330_113519_sw_internet_brz
12. http://www.novinky.cz/internet-a-pc/146969-zavislost-na-internetu-muze-obratit-zivot-vzhuru-nohama.html
13. http://zdravi.centrum.cz/zivotni-styl/2006/10/21/clanky/zavislost-na-internetu-nici-vztahy/

Co je to sociální síť?

duleziteSociální síť, zvaná též společenská síť, komunitní síť či komunita, anglicky social network, je propojená skupina lidí. V širším slova smyslu je sociální sítí každá skupina lidí, která spolu udržuje komunikaci různým prostředky. V užším, moderním a značně převažujícím pojetí se sociální sítí názývá služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či firemní) veřejný či jen částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat on-line komunikaci (chat) a další aktivity. Někdy se za sociální síť považují i internetová diskusní fóra, kde si uživatelé vyměňují názory a poznatky na vybraná témata (těhotenství, automobily, finanční poradenství, apod.)

Komunikace mezi uživateli sociálních sítí může probíhat buď soukromě mezi dvěma uživateli nebo (nejčastěji) hromadně mezi uživatelem a skupinou s ním propojených dalších uživatelů. V současnosti nejznámější a největší sociální sítí na světě je Facebook.com s více než 700 milióny registrovaných uživatelů (rok 2011). CheckFacebook.com

Kdo jsou uživatelé sociálních sítí?

Mezi neuživateli sociálních sítí je všeobecně rozšířen názor, že sociální sítě jsou doménou hlavně generace teenagerů. Nicméně tento názor neodpovídá skutečnosti. V současné době silně převažují dospělí uživatelé. Pro ilustraci může posloužit věková struktura uživatelů Facebooku v České republice, kde cca 50% uživatelů je tvořeno věkovou skupinou od 20 do 35 let.

Vznik sociálních sítí

duleziteZa první sociální síť lze považovat projekt Sixdegrees.com spuštěný v roce 1997, kde uživatelé měli možnost si vytvořit svůj osobní profil a seznam přátel a později procházet seznamy přátel svých přátel. V roce 2000 byla služba ukončena (doména stále existuje, ale lze se zaregistrovat jen na základě pozvánky). Podle svého zakladatele tento projekt nebyl úspěšný, protože jednoduše předběhl svou dobu. Na konci devadesátých let byl obecně počet uživatelů Internetu nízký.

Nejznámější sociální sítě

 • Facebook – síť vznikla v roce 2004 původně jako síť určená pro studenty Harvardské univerzity. Slouží jako platforma pro vytváření osobních, firemních a skupinových profilů a propojování přátel, dále jako herní server, pro internetová fóra, pro ukládání a sdílení multimédií.
 • Google+ - síť vznikla v roce 2011 jako obdoba sítě Facebook, kde hlavní rozdíl spočívá v nastavení sdílení přes tzv. kruhy, do kterých si lze rozdělit jednotlivé osoby a sdílet dané věci jen s těmi, pro které to má přínos, nebo se jich to týká.
 • Myspace – síť vznikla v roce 2003 a slouží jako sociální síť pro internetové profily lidí, pro ukládání a sdílení multimédií. Je druhá nejpoužívanější sociální síť na světě, patří společnosti News Corporation, kterou vlastní mediální magnát Rupert Murdoch.
 • Twitter – vznikla v roce 2006 a slouží především pro mikroblogy.
 • LinkedIn – vznikla v roce 2003, slouží pro internetové profily a pro pracovní životopisy. Je to pracovní sociální síť, mnohým světovým zaměstnavatelům stačí místo životopisu poslat odkaz na profil na LinkedIn. Zajímavá je možnost vystavení referencí o podrobnostech spolupráce s kolegy z LinkedIn.

České sociální sítě

 • Lidé.cz – slouží jako internetové fórum pro internetové profily lidí, pro blogy, jako chatovací server, jako internetová seznamka, pro internetové kurzy, pro ukládání a sdílení fotografií apod. Tento server je uživatelsky spojen se sociální sítí Spolužáci.cz
 • Spolužáci.cz – slouží pro internetové profily, pro ukládání a sdílení multimédií, jako chatovací server, je určen pro spolužáky a bývalé spolužáky. Tento server je uživatelsky spojen se serverem Lidé.cz. Obdoba amerického Classmates.
 • Líbímseti.cz – slouží pro internetové profily lidí, jako internetová seznamka, jako chatovací server, pro blogy.

Lokální sítě v jiných zemích

 • Orkut – slouží jako chatovací server, pro ukládání a sdílení multimédií, zajímavostí je, že spadá pod Google. V Brazílii je nejpopulárnější internetovou stránkou.
 • Tuenti – této sociální síti se přezdívá „Španělský Facebook“.
 • Vkontakte – nejpopulárnější sociální síť v Rusku.

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam sociálních sítí na internetu.

Využití sociálních sítí firmami

Přestože sociální sítě byly původně založeny, aby sloužily lidem, řada firem již zjistila, že se jim otevřel nový komunikační kanál se svými zákazníky. Firmy přistupují k sociálním sítím různými způsoby. Jedni je nepovažují za důležité pro svůj byznys a tudíž neinvestují úsilí do vybudování svých profilů. Druzí investují omezené úsilí, vytvoří si profil firmy na sociální síti, případně pozorují, co o nich další uživatelé říkají. A třetí skupina firem se na sociální síti či sítích naplno věnuje komunikaci se svými zákazníky či potenciálními zaměstnanci.

zajimavostObecně se zdá, že sociální sítě dávají do rukou zákazníků firem silný nástroj na projevení svých názorů a proto stále více firem se přinejmenším snaží citlivě monitorovat dění na sociálních sítích, které se týká jejich značky. Příkladem může být příběh zpěváka a kytaristy Dava Carrolla, který cestoval s leteckou společností United Airlines (USA). Během přepravy došlo k poškození jeho kytary, ale letecká společnost odmítla uznat reklamaci. Zpěvák po několika marných pokusech dovolat se svých práv ztvárnil píseň a videoklip „United breaks guitars“ („United rozbíjí kytary“), který zveřejnil na serveru YouTube. Během krátké doby video shlédlo přes 10 miliónů diváků a náhlá negativní popularita donutila společnost United k tomu, aby škodu uhradila.

Možnosti využití sociálních sítí pro firmy jsou následující:

 • Profil a novinky – v podstatě stránka se základními informacemi. Firma tímto způsobem zveřejňuje novinky o své činnosti, podobně jako to dělá na svých webových stránkách nebo v tisku.
 • Společenská odpovědnost – firma používá sociální síť k propagaci a provozu svých charitativních iniciativ na které je v tradičních médiích málo prostoru. Sociální síť umožňuje zapojení širokého spektra příznivců.
 • Hry – firmy organizují různé hry pro zábavu, ale i vzdělání svých zákazníků, např. banky mohou představovat hry, ve které se lidé učí hospodařit s penězi či mohou organizovat fiktivní obchodování s cennými papíry.
 • Zákaznický servis – firma využívá sociální síť jako další kanál, kterým umožňuje zákazníkům, aby pokládali své dotazy a požadavky. Odpovědi na nejčastější otázky pak slouží i ostatním uživatelům/zákazníkům.
 • Monitoring a aktivní komunikace – firma může pomocí specializovaných nástrojů hromadně sledovat, co o ní ostatní uživatelé říkají a zda-li jsou tyto zmínky pozitivní či negativní. Ve vybraných případech (zejména těch negativních zmínek) může firma uživatele napřímo oslovit a pokusit se změnit jeho názor na firmu v pozitivní.
 • Prodej – Facebook je první sociální síť na které si firmy mohou zřizovat plnohodnotný eShop. Facebook má dokonce připraven svůj vlastní platební nástroj Facebook Credits, kterým lze hradit zboží či služby.

Sdílení soukromých informací

duleziteJedním z nejvíce diskutovaných témat okolo sociálních sítí je

 • sdílení a možnosti zneužití citlivých dat,
 • důvěryhodnost sdělení a
 • důvěryhodnost identity uživatele.

Omezený a opatrný přístup zvolila na svém začátku sociální síť LinkedIn pro profesní kontakty, do které bylo možné se přihlásit jen na pozvání někoho, kdo již v síti fungoval. Navíc bylo uživatelům silně doporučováno, aby si zvali pouze „důvěryhodné“ kontakty, které znají profesně. Zcela opačný přístup zvolila síť Facebook, kam se mohl zaregistrovat kdokoliv s e-mailovou adresou, přičemž údaje uváděné osobou v profilu nemusí odpovídat skutečnosti. Některé odhady ale hovoří pouze o 5-10% falešných registrací.

Budoucnost sociálních sít

Zatímco dříve byly tradičně nejnavštěvovanějšími stránkami Internetu vyhledávače v čele s Google, nyní tyto přední pozice atakují sociální sítě Facebook a YouTube. Sociální sítě patří mezi tzv. technologie Web 2.0, tedy představují další vývojovou generaci Internetu v jeho struktuře a způsobu používání. Názory ohledně budoucnosti se různí, od silně favorizujících sociální sítě až po skeptické. Napovědět mohou pouze fakta: podle zprávy agentury Nielsen z roku 2010 tráví Američané nejvíce času (když jsou on-line) právě na sociálních sítích. Na druhém místě jsou on-line hry a teprve na třetím místě je elektonická pošta (e-mail).

ke studiuExterní odkazy po zájemce o danou poblematiku:

http://www.moodle.org/0.23089179742159505 - článek z webu ICT manažer o reportu bezpečnostní agentury ENISA varujícím před riziky spojenými se sociálními sítěmi.

http://www.moodle.org/0.18389869243105367 – blog Jana Záškolného nazvaný „Sociální sítě“ o možnosti současných sociálních sítí a jejich bezpečnosti

http://www.moodle.org/0.24545714069933405 – článek Internetu nazvaný „Sociální síť, dobrý sluha, zlý pán“.


Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM