11.2. Historie internetové komunikace

První vizi počítačové sítě nalezneme v povídce z roku 1946. V únoru 1958 byla založena agentura ARPA (později DARPA, v podstatě grantová agentura pro řešení krátkodobých projektů v malých týmech), která měla po úspěšném vypuštění Sputniku v SSSR zajistit v období studené války obnovení vedoucího technologického postavení USA.

Dne 29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA. Síť byla decentralizovaná, takže neměla žádné snadno zničitelné centrum a používala pro přenos dat přepojováním paketů (data putují v síti po malých samostatných částech, které jsou směrovány do cíle jednotlivými uzly sítě). Od té doby se počet připojených počítačů i uživatelů neustále čím dále tím rychleji zvyšuje (exponenciální růst).

zajimavostUdělejme si malou exkurzi v čse:
1962 – vzniká projekt počítačového výzkumu agentury ARPA
1969 – vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy (2. září) s přepojováním uzlů (čtyři uzly)
1972 – ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Program), neplést s NCP (NetWare Core Protocol) od firmy Novell
1972 – Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program
1973 – zveřejněna idea vedoucí později k TCP/IP jako náhrady za stávající protokol NCP
1976 – první kniha o ARPANETu
1980 – vydáno RFC 760, které popisuje IPv4, experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET
1983 – z ARPANETu oddělena síť MILNET (Military Network), TCP/IP přeneseno do komerční sféry (Sun), zavedeno DNS (Domain Name System)
1984 – vyvinut program BIND pro DNS, k Internetu připojeno pouhých 1000 počítačů
1985 – zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby
1987 – vzniká pojem „Internet
1987 – v síti je propojeno 27 000 počítačů
1989 – Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal)
1990 – Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu
1990 – končí ARPANET
1991 – nasazení WWW v evropské laboratoři CERN
1992 – připojen Bílý dům (vstup vládních institucí na Internet), oficiálně připojena Česká republika (13. února připojeno ČVUT v Pražských Dejvicích)
1993 – Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč a dává ho zdarma k dispozici
1994 – vyvinut prohlížeč Netscape Navigator
1994 – Internet se komercionalizuje
1996 – Internet má 55 milionů uživatelů
1999 – rozšiřuje se Napster
2000 – 250 milionů uživatelů
2003 – 600 milionů uživatelů
2005 – 900 milionů uživatelů
2009 – 1,8 miliardy uživatelů
2010 – ve Finsku jako první zemi na světě mají lidé podle zákona nárok na Internet
2010 - přes 2 miliardy uživatelů

2011 - došlo k vyčerpání adres protokolu IPv4
2011 - 8. června mezinárodní den IPv6

Historie WWW

Nejzajímavější složkou historie Internetu, jsou samotné webové stránky. Vývoj WWW si prošel několika etapami, které lze označit jako web 1.0, web 2.0 a web 3.0. Je to ale spíše mediální označení etap vývoje.

Základní služby Internetu

V rámci Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů. Protokoly jsou obvykle definovány v dokumentech RFC, které nejsou normami, ale spíše doporučeními, která se všichni snaží dodržovat, aby dosáhli bezproblémové komunikace. Dobrovolnost dodržování těchto dokumentů a jejich snaha o jejich naplňování odpovídá podstatě svobodného fungování samotného Internetu.

Mezi základní služby Internetu patří:

 • WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče
 • běžně používá protokol HTTP
 • pro zabezpečený přenos používá protokol HTTPS
 • E-mail – elektronická pošta
  pro přenos zpráv používá protokol SMTP
 • pro komunikaci s poštovními programy používá protokoly POP3, IMAP

Instant messaging – online (přímá, živá) komunikace mezi uživateli

 • využívá nejrůznější protokoly
 • aplikace se někdy jmenují stejně, jako protokol (ICQ, Jabber, …)

VoIP – telefonování pomocí Internetu

 • SIP
 • Skype – proprietární protokol

FTP – přenos souborů

 • služba se jmenuje stejně, jako protokol
 • pro přenos souborů se využívá též protokol HTTP

DNS – domény (systém jmen počítačů pro snadnější zapamatování)

 • využívá stejnojmenný protokol
 • sdílení souborů
 • NFS, GFS, AFS,
 • protokol SMB – sdílení v sítích s Microsoft Windows
 • připojení ke vzdálenému počítači
 • Telnet – klasický textový terminálový přístup
 • SSH – zabezpečená náhrada protokolu telnet
 • VNC – připojení ke grafickému uživatelskému prostředí
 • RDP – připojení ke grafickému uživatelskému prostředí v Microsoft Windows (proprietární protokol)
  služební protokoly
 • DHCP – automatická konfigurace stanic pro komunikaci v sítích s TCP/IP
 • SNMP – správa a monitorování síťových prvků
  a další služby a protokoly (online hry, …)


Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM