4.1. Rozdíly v přístupu k mediálním sdělením

duleziteExistuje velký počet přístupů k mediálním sdělením. Nicméně v teorii masové komunikace rozeznáváme - základní 4 typy přístupů.

1. přístup medio-kulturální věnuje pozornost obsahu a přijímání mediálních sdělení
2. přístup medio-materialistický věnuje hlavní pozornost politicko ekonomickým aspektům samotných médií
3. přístup socio-kulturální se soustřeďuje hlavně na vliv, který mají různé společenské faktory na mediální produkci a její přijímání, a na funkce medií ve společnosti
4. přístup socio-materialistický nechápe média jako příčinu ekonomických a materiálních podmínek společnosti, ale především jako jejich obraz či důsledek.

duleziteRozdílné typy teorií k mediálním sdělením - rozdělujme 4 typy teoríí:

  1. sociálně vědní – obecná tvrzení o povaze, fungování a účincích masové komunikace, založená na systematickém a objektivním studiu médií a dalších zdrojů,
  2. normativní – zbývají se zkoumáním a předepisováním jak se média mají chovat,
  3. provozní – vztahují se k praktickým představám které vyznávají a jimiž se řídí mediální praktici při své vlastní práci v médiích (jak vybrat zprávy, jak učinit dobrou reklamu),
  4. každodenní (intuitivní) – teorie užívání médií, již odkazuje ke znalostem, které máme ze zkušenosti a medii, a které nám umožňují pochopit, co se děje, jak medium zapadá do každodenního života.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM