4. Vznik a význam prostředků masové komunikace

duleziteVýznam masových médií tkví mimo jiné i v tom, že média jsou zdrojem moci – potenciálním prostředkem, vlivu, ovládání, prosazování cílů. A pochopitelně, že tyto cíle mohou být, jak ve veřejném tak i v čistě soukromém zájmu. Ideální kompilací je, když je soukromý zájem vlastníka média, společenské poptávky a veřejného zájmu v symbióze.

Typickým příkladem je, že vlastník mediálního impéria (mediální podnikatel) se nechce smířit s korupčním prostředím. To je vnímáno i jako společenský zájem a také veřejný zájem, nebo-li zájem občanů, kterým se nelíbí korupční prostředí, které často omezuje jejich schopnosti a svobody a přináší uměle vytvořenou nerovnost mezi lidmi.
Média jsou také prostředím, chcete-li arénou – a to na národní i mezinárodní úrovni, kde se odehrává řada událostí z veřejného života.

Média a společenské vztahy

  • média pravidel a postupů, která je v celém rozsahu činností určována společností v níž působí,
  • mas media jsou závislá na společnosti,
  • na institucích jež vykonávají politickou a ekonomickou moc,
  • média jsou do společenských vztahů hluboce zapojena jako producent, distributor událostí z veřejného života.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM