Studijní plán oboru SPPG

Bc. Speciální pedagogiky – vychovatelství – experimentální skupina DiV

Studijní plán 1. ročníku

Semestr 1

Název předmětu

Rozsah

Ukončení

Tutor

Filozofie pro SZS

8

ZK

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D

Pedagogika pro SZS (Obecná Ped.)

6

Z

Doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.

Psychologie pro SZS

8

ZK

PhDr. Marie Farková

Základy stylistiky a práce s textem

6

Z

Mgr. Novák Lukáš

Sociologie pro SSZ

4

ZK

PhDr. Miloš Chlad, CSc.

Úvod do SPPG

6

ZK

PhDr. Jarmila Klugerová, Ph.D

Mgr. Blanka Gruberová

Semestr 2

Název předmětu

Rozsah

Ukončení

Tutor

Srovnávací pedagogika

6

ZK +

Doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

Sociologie výchovy

6

ZK

PhDr. Miloš Chlad

Vývojová psychologie

6

ZK

PhDr. Vacínová Marie, CSc.

Teorie výchovy

6

ZK

Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

Sociální a vzdělávací politika

6

ZK

PaedDr. Josef Petrášek

Etika

6

ZK

PhDr. Olga Nytrová

Řízená praxe

1 týden

Z

PhDr. Jarmila Klugerová, PhD

SZS – předměty modulu Společný základ studia

ZK+ společná zkouška s předmětem Pedagogika pro SZS z 1. semestru

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM