Studijní plán oboru VD

Bc. Vzdělávání dospělých – experimentální skupina DiV

Studijní plán 1. ročníku

Semestr 1

Název předmětu

Rozsah/hod.

Ukončení

tutor

Filozofie pro SZS

8

ZK

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Pedagogika pro SZS

6

Z

Doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.

Psychologie pro SZS

8

ZK

PhDr. Marie Farková

Základy stylistiky a práce s textem pro SZS

6

Z

Mgr. Lukáš Novák

Sociologie pro SZS

4

ZK

PhDr. Miloš Chlad, CSc.

Úvod do VD

6

ZK

PhDr. Vacínová Tereza

Semestr 2

Název předmětu

Rozsah

Ukončení

tutor

Srovnávací pedagogika

6

ZK+

Doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

Rétorika a komunikace

8

ZK

PhDr. Albína Měchurová

Psychologie dospělých

6

Z

PhDr. Marie Farková, PhDr. Marie Vacínová, CSc.

Sociální a vzdělávací politika

6

ZK

PaedDr. Josef Petrášek

SZS – předměty modulu Společný základ studia

ZK+ - souborná zkouška s Pedagogikou pro SZS

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM