Studijní plán oboru SMK

Bc. Sociální a mediální komunikace – experimentální skupina DiV

Studijní plán 1. ročníku

Semestr 1

Název předmětu

Rozsah

Ukončení

Tutor

Filozofie pro SZS

8

ZK

PhDr. Martin Strouhal, Ph.D

Pedagogika pro SZS

6

ZK

Doc. PhDr. Karel Kohout, CSc.

Psychologie pro SZS

8

ZK

PhDr. Marie Farková

Základy stylistiky a práce s textem

6

Z

Mgr. Lukáš Novák

Sociologie pro SSZ

4

ZK

PhDr. Miloš Chlad, CSc.

Úvod do SMK

6

ZK

RNDr. Josef Musil, CSc.

Semestr 2

Název předmětu

Rozsah

Ukončení

Tutor

Politologie a státověda

4

ZK

PhDr. et ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D.

Jazyková komunikace v dějinách a historie masové komunikace

4

ZK

Prof. PhDr. Michaela Hashemi, CSc.

Moderní dějiny

4

ZK

PhDr. Libor Svoboda, Ph.D

Filozofie jazyka

4

ZK

PhDr. Blanka Mráčková

Rétorika a komunikace pro SZS

6

ZK

PhDr. Albína Měchurová

Úvod do praktické žurnalistiky

8 blok

Z

Ing. Ivan Jemelka

Teorie SMK jako specifika sociální komunikace

4

ZK

PhDr. Tatjana Iskanderová, Ph.D

Logika a interpretační procesy

6

ZK

Mgr. Marcela Pikálková

Kulturní etnografie

4

Z

Dr. Svoboda

SZK - předměty modulu Společná základ studia

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM