ZKOUŠKOVÉ V LETNÍM SEMESTRU

Velmi důležitá informace pro studenty distančního studia!

Zkoušky v letním semestru!

Vážené studentky a studenti!

Zkoušky za LS pro Vaši formu studia se mohou „realizovat“ více způsoby:

  1. Pedagog se s Vámi přímo domluvil, zkoušku jste vykonali (nebo vykonáte) v dohodnutém termínu a pedagog Vám výsledky zapíše přímo do zkouškového listu v IS Moggis. To je ta nejsnadnější varianta a v některých předmětech se již zrealizovala.
  2. Pedagog musí vypsat termín do systému Moggis, ke kterému umožní přístup i skupině distančních studujících. Zjistila jsem, že někteří kolegové toto nezaregistrovali a domnívají se, že Vy automaticky vidíte vypsané termíny. Vy ale termíny „nevidíte“ a nemůžete se přihlásit. Všem jsem dala znovu informaci jak to mají udělat.
  3. Pedagogové ještě dodatečně vypíší samostatný zkouškový termín, který „otevřou“ pouze Vám, aby se do něj nezapisovali ostatní studenti. 

Napište mi prosím, z každé skupiny jeden z Vás, které předměty zatím nemáte zajištěny termínem zkoušky a já se pokusím kontaktovat už přímo jednotlivé pedagogy, abych je na to upozornila a požádala je o zajištění zkoušky.

Helena Zlámalová

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM