12.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Jaký je přínos etického kodexu v argumentaci?
  • Proč je podle Vás tak hojně využívána kvaziargumentace?
  • Jakým způsobem se člověk naučí argumentaci?
  • Jaké „nešvary“ v argumentaci považujete Vy sami za nejvíce nebezpečné?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM