10.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Vysvětlete pojem chybná argumentace.
  • Jaká je úloha jazyka ve vztahu k chybné argumentaci?
  • Na jakém principu funguje vyhrožování. Proč nás ovlivní.
  • Na jakém principu funguje citové vydírání. Proč nás ovlivní.
  • Na jakém principu funguje společenský apel. Proč nás ovlivní.
  • Na jakém principu funguje individuální apel. Proč nás ovlivní.
  • Na jakém principu funguje dovolání se autority. Proč nás ovlivní.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM