9.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • K čemu lze využít Aristotelův čtverec protikladů. Co je to kvalita a kvantita u výroku.
  • Jaké jsou vztahy mezi obecnými a částečnými výroky se stejným subjektem a
  • predikátem.
  • Kdy má úloha s použitím Aristotelova čtverce protikladů jedno řešení a kdy více
  • řešení? Na čem to závisí? Může mít i více než dvě řešení?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM