8.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Co je to singulární výrok.
  • Jaký rozdíl je mezi jednomístným predikátem a vícemístným predikátem.
  • Co je to obecný výrok. Co je to částečný výrok. Uveďte příklady.
  • Vysvětlete funkci a vlastnosti všeobecného kvantifikátoru.
  • Vysvětlete funkci a vlastnosti existenčního kvantifikátoru.
  • Co je to obor úvahy (universum diskursu)
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM