7.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Vysvětlete pojem predikátová logika.
  • Jaká je vnitřní struktura jednoduchého výroku, co je subjekt, co je predikát. Uveďte
  • příklady.
  • Co je to termín, jaký rozdíl je mezi obecným a singulárním termínem.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM