5.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Co je to tautologický výrok. Uveďte příklady.
  • Co je to kontradiktorický výrok. Uveďte příklady.
  • Vytvořte tabulku pravdivostních hodnot pro nějaký složený výrok.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM