6.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Vysvětlete způsob analýzy správnosti argumentu, ve kterém alespoň jedna premisa je
  • složený výrok.
  • Vytvořte argument, ve kterém když prohodíte jednu z premis a závěr, nezměníte tím
  • logickou správnost argumentu.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM