4.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení
  • Vysvětlete pojem výroková logika.
  • Co je to jednoduchý výrok. Co je to složený výrok. Uveďte příklady.
  • Co je to pravdivostní hodnota (k čemu se vztahuje, na čem závisí).
  • Co je to logická forma.
  • Jaké základní logické spojky ve složených výrocích používáme, jak ovlivňují
  • pravdivostní hodnotu výroku.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM