2.2. Kontrolní otázky a cvičení

Kontrolní otázky a cvičení:
  • Vysvětlete pojem „výrok“.
  • Uveďte příklady výroků i příklady vět, které výrokem nejsou.
  • Co je to jednoduchý výrok. Uveďte příklady jednoduchých výroků.
  • Co je to složený výrok. Uveďte příklady složených výroků.
  • Analyzujte vybraný text (novinový článek, zápis z porady, záznam diskuse, úryvek
  • z knihy či divadelní hry) z pohledu znalostí o výrocích.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM