1.2. Kontrolní otázky a cvičení

otazkyKontrolní otázky a cvičení
  • Vysvětlete pojem logika.
  • Co je to pojem. Uveďte příklady pojmů.
  • Jaký je vztah mezi předmětem, pojmem a termínem. Uveďte příklady.
  • Uveďte příklady homonym a synonym.
  • Analyzujte vybraný text (novinový článek, zápis z porady, záznam diskuse, úryvek z knihy či divadelní hry) z pohledu znalostí o pojmech.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM