AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO LETNÍ SEMESTR 2013/13 - ROZVRHY !

Aktuální informace pro studenty pilotního studia v letním semestru 2012/13

Vážené studentky a studenti,

všem vám blahopřeji k úspěšnému zvládnutí zimního semestru. Každý začátek je těžký a začínat ve vyšším věku s vysokoškolským studiem je obzvláště náročné. Někteří z vás to již v průběhu zimního semestru „vzdali“, ale většina studium úspěšně dokončila. Mohu vás informovat, že většina tutorů zimního semestru hodnotila vaši studijní aktivitu a kvalitu studia velmi pěkně. Také vaše studijní výsledky jsou lepší, než u ostatních studijních skupin.

Letní semestr začínáme 22. 2., kdy proběhnou 1.tutoriály!

  1. Zatím do systému nebyly vloženy ve fiální verzi všechny předměty, respektive někteří autoři je teprve dopracovávají. Neobávejte se, v nejbližší době bude vše dokončeno.
  2. Studijní skupina Vzdělávání dospělých bude mít tutoriály také v budově C - Ostromečská ulice. Číslo učebny bude oznámeno později.
  3. Harmonogram tutoriálů pro jednotlivé studijní obory naleznete zde. Upozorňuji zejména na důležité blokové cvičení předmětu Úvod do praktické žurnalistiky I a II, které si zapisují studenti oboru SMK. Bude probíhat v sobotu 20. 4. na AV centru (8:00 – 16:00) a je povinné!! Počítejte s tím prosím ve svých plánech. Více se dozvíe na vstupím tutoriálu přmo od tutora.
  4. Počet úkolů v jednotlivých studijních oporách je různý. Pečlivě sledujte, které z nich máte posílat svému tutorovi k hodnocení a které jsou určeny k vašemu opakování a samostatné domácí studijní práci. Doporučuji domluvit se s tutorem na 1. setkání které úkoly máte zasílat k hodnocení a případně se s ním také domluvit, co jste schopni zvládnout a co nikoliv. Není cílem vás zahltit úkoly, ale zůstává faktem, že právě tyto úkoly vás nutí k průběžnému studiu a jejich splnění vám dává jistotu, že obsahu rozumíte a máte jej zvládnutý. Oceníte to při přípravě ke zkoušce.

Přeji vám úspěšný letní semestr a věřím, že vše zvládnete k naší i vaší spokojenosti. Pochopitelně jsem tu pro Vás a budete-li mít něaké dotazy nebo problémy, pokusím s je s Vámi společně řešit.

RNDr. Helena Zlámalová, CSc. garant DiV UJAK

Harmonogram tutoriálů pro jednotlivé skupiny

Studijní program: Sociální a mediální komunikace (SMK)

Tutoriály se budou konat v budově výuky C - Ostromečská 8, v učebně distančního vzdělávání (učebna DiV č. 1) v AV studiu.

Datum

12:00–13:00

13:00 – 14:30

14:45 – 16:15

16:30 – 18:00

Pátek

22. 2.

Pozor! Dřívější začátek!

Vstupní tutoriál k předmětu Uvod do prakické žurnalistiky

Ing. Jemelka

Politologie a státověda

Dr. Mezulánik

Rétorika a komunikace

Dr. Měchurová

Logika

Mgr. Pikálková

Pátek

1. 3.

Jazyková komunikace v dějinách a historie SMK

Prof. Hashemi

Moderní dějiny

Dr. Svoboda

Kulturní etnografie

Dr. Svoboda

Pátek

22. 3.

Teorie SMK

Dr. Iskanderová

Rétorika a komunikace

Dr. Měchurová

Filozofie jazyka

Dr. Mráčková

Pátek

12. 4.

Kulturní etnografie

Dr. Svoboda

Moderní dějiny

Dr. Svoboda

Logika

Mgr. Pikálková

Pátek

19. 4.

Politologie a státověda

Dr. Mezulánik

Teorie SMK

Dr. Iskanderová

Filozofie jazyka

Dr. Mráčková

Sobota

20. 4.

8:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Celodenní bloková výuka v AV centru

Úvod do praktické žurnalistiky I. a II.

Ing. Jemelka

Bc. Mezulánik

Pátek

10. 5.

Rétorika a komunikace

Dr. Měchurová

Jazyková komunikace v dějinách a historie SMK

Prof. Hashemi

Logika

Mgr. Pikálková

Studijní program: Speciální pedagogika - vychovatelství (SPPG)

Tutoriály se budou konat v budově výuky C - Ostromečská 8 v AV studiu v učebně distančního vzdělávání (učebna DiV č.2).

Datum

12:00 – 13:00

13:00 – 14:30

14:45 – 16:15

16:30 – 18:00

Pátek

22. 2

Pozor! Dřívější začátek!

Tutoriál – příprava a organizace povinné praxe

Dr. Klugerová

Vývojová psychologie

Dr. Vacínová M.

Teorie výchovy

Doc. Dvořáček

Srovnávací pedagogika

Doc. Váňová

Pátek

1. 3.

Vývojová psychologie

Dr. Vacínová M.

Teorie výchovy

Doc. Dvořáček

Sociologie výchovy

Dr. Chlad

Pátek

22.3

11:30 – 13:00 POZOR!

Etika

Dr. Nytrová

Teorie výchovy

Doc. Dvořáček

Sociální a vzdělávací politika

Dr. Petrášek

Sociologie výchovy

Dr. Chlad

Pátek

26. 4.

Vývojová psychologie

Dr. Vacínová M.

Srovnávací pedagogika

Doc. Váňová

Sociální a vzdělávací politika

Dr. Petrášek

Pátek

10. 5.

11:30 -13:00 POZOR !

Tutoriál - hodnocení povinné praxe

Dr. Klugerová

Sociologie výchovy

Dr. Chlad

Sociální a vzdělávací politika

Dr. Petrášek

Etika

Dr. Nytrová O.

Studijní program: Vzdělávání dospělých (VD)

Tutoriály se budou konat v budově výuky C – Ostromečská ul. 8 učebna č. 301 (22.2) a učebna č. 101 (ostatní termíny).

Datum

12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

14:45 – 16:15

16:30 – 18:00

Pátek

22. 2.

Setkání s garantkou studia

Dr. Zlámalová

Psychologie dospělých

Dr. Farková

Srovnávací pedagogika

Doc. Váňová

Rétorika a komunikace

Dr. Měchurová

Pátek

22.3

Sociální a vzdělávací politika

Dr. Petrášek

Psychologie dospělých

Dr. Farková

Rétorika a komunikace

Dr. Měchurová

Pátek

26. 4.

Psychologie dospělých

Dr. Farková

Sociální a vzdělávací politika

Dr. Petrášek

Srovnávací pedagogika

Doc. Váňová

Pátek

10. 5.

Sociální a vzdělávací politika

Dr. Petrášek

Rétorika a komunikace

Dr. Měchurová

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM