3.3. Autoevaluační test

8.4 autoevaluační test

Text:

Co je to prosím tě, jako ten mundůr? Zeptala se mě dnes kamarádka, která žasla nad jedním komentářem uveřejněným na nejmenované sociální síti. No žádný učený z nebe nespadl, ale myslím, že význam slova mundůr znám naprosto přesně. Moje maminka ho používala velice ráda a velice často, bohužel ne v příliš kladném slova smyslu a většinou v otázce. Co to máš na sobě, proboha, za mundůr?


Vypište větu z textu, která je výrokem.

Vypište větu z textu , která není výrokem.

Vypište jednoduchý výrok z textu.

Vypište složený výrok z textu.

Vysvětlete pojem „mundůr“ pomocí charakteristických vlastností.


Nalezněte nějaké synonymum ke slovu mundůr.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM