Klíče (k autoevalučním testům)

15. Klíče (k autoevalučním testům)

8.4

Text:

Co je to prosím tě, jako ten mundůr? Zeptala se mě dnes kamarádka, která žasla nad jedním komentářem uveřejněným na nejmenované sociální síti. No žádný učený z nebe nespadl, ale myslím, že význam slova mundůr znám naprosto přesně. Moje maminka ho používala velice ráda a velice často, bohužel ne v příliš kladném slova smyslu a většinou v otázce. Co to máš na sobě, proboha, za mundůr?

Vypište větu z textu, která je výrokem.

- Zeptala se mě dnes kamarádka, která žasla nad jedním komentářem uveřejněným na nejmenované sociální síti.

- No žádný učený z nebe nespadl, ale myslím, že význam slova mundůr znám naprosto přesně.

- Moje maminka ho používala velice ráda a velice často, bohužel ne v příliš kladném slova smyslu a většinou v otázce.

Vypište větu z textu , která není výrokem.

- Co je to prosím tě, jako ten mundůr?

- Co to máš na sobě, proboha, za mundůr?

Vypište jednoduchý výrok z textu.

- Zeptala se mě dnes kamarádka, která žasla nad jedním komentářem uveřejněným na nejmenované sociální síti.

Vypište složený výrok z textu.

- No žádný učený z nebe nespadl, ale myslím, že význam slova mundůr znám naprosto přesně.

- Moje maminka ho používala velice ráda a velice často, bohužel ne v příliš kladném slova smyslu a většinou v otázce.

Vysvětlete pojem „mundůr“ pomocí charakteristických vlastností.

Jedná se o oblečení, které má určité rysy „patření do skupiny“

Nalezněte nějaké synonymum ke slovu mundůr.

Uniforma, stejnokroj, oblek


9.4

Zapište složené výroky formulemi výrokové logiky za použití logických spojek

Jednoduchý výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Je možné udělat zkoušku z logiky.“

p

Složený výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Je nemožné udělat zkoušku z logiky“

Ø p

„Není nemožné udělat zkoušku z logiky“

Ø Ø p

„Není pravda, že je možné udělat zkoušku z logiky“

Ø p

Zapište složené výroky formulemi výrokové logiky za použití logických spojek

Jednoduchý výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Člověk je úspěšný.“

p

„Člověk je šťastný.“

q

Složený výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Není pravda, že člověk je současně úspěšný a šťastný.“

Ø ( p Ù q )

„Není pravda, že člověk není šťastný nebo není úspěšný. “

Ø ( q) Ú (Øp))

„Člověk je šťastný právě tehdy, když je úspěšný.“

q Û p


11.4

Je zadáno:

Individuové konstanty:

a ….. Eva Novotná

b ….. Jan Novák

Predikátové funkce:

Být brigádník ….. F(x)

Dostávat mzdu ….. G(x)

Mít nárok na dovolenou …… H(x)

Zapište výroky zastoupené následujícími formulemi:

1) " x (F(x) Þ Ø G(x))

2) $ x (F(x) Ù H(x))

3) F(a) Ù (Ø F(b))

Řešení:

1) Žádný brigádník nedostává mzdu.

2) Některý brigádník má nárok na dovolenou.

3) Eva Novotná je brigádník a zároveň Jan Novák brigádník není.

Zapište formulemi následující výroky

4) Každý dostává mzdu.

5) Není pravda, že žádný brigádník nedostává mzdu.

6) Existuje brigádník, který má nárok na dovolenou.

7) Někdo nemá nárok na dovolenou.

8) Jan Novák nemá nárok na dovolenou.

9) Mzdu dostává buď Jan Novák nebo Eva Novotná.

Řešení:

4) " x G(x)

5) Ø (" x (F(x) Þ Ø G(x)) )

6) $ x (F(x) Ù H(x))

7) $ x Ø H(x)

8) Ø H(b)

9) Ø ( G(b) Û G(a))


12.4

„Pokud mi nedáte dovolenou tři týdny v kuse, tak budou moje děti velmi zoufalé, tolik se na společnou dovolenou těšily.“

kvaziargumentace – vyhrožování

cíl argumentu: dát mi dovolenou

„Jestliže si vážíte našeho dlouhodobého přátelství, tak vám jistě nebude dělat problém prodloužení doby splatnosti našich faktur z jednoho na tři měsíce.“

kvaziargumentace – působení na city

cíl argumentu: prodloužit dobu splatnosti našich faktur z jednoho na tři měsíce

„Pokud jsi empatická a chápavá kolegyně, tak mi s tím referátem ráda pomůžeš.“

kvaziargumentace – působení na city

cíl argumentu: pomoci mi s referátem

„Chceš-li, abychom byli nadále dobří kolegové, tak se mnou zajdeš po práci na squash.“

kvaziargumentace – působení na city

cíl argumentu: zajít se mnou po práci na squash

„Kdo je mladý a moderní, ten chce pracovat v naší společnosti. Dobře si to rozmyslete, než dáte výpověď.“

kvaziargumentace – společenský apel

cíl argumentu: chtít pracovat v naší společnosti

„Od nás, zaměstnanců prestižní firmy, se očekává, že půjdeme všem příkladem a budeme přispívat na charitu.“

kvaziargumentace – společenský apel

cíl argumentu: jít všem příkladem a přispívat na charitu

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM