Závěr

14. Závěr

Úvodní kurz do logiky je takovou „ochutnávkou“ toho, co náš jazyk umí a také toho, co naše podvědomí často nasává a jak promítá zpracovávání těchto informací o formě do prožívaných pocitů. Je docela užitečné naučit se číst mezi řádky. Vedle obsahu vnímat i formu jazyka. Moci porozumět některým svým pocitům při komunikaci, které mohou být spojeny právě s naší schopností vnímat formu jazyka.

Jazyk sám o sobě není ani dobrý, ani špatný. Je to nástroj. A na nás záleží, jak tento nástroj dokážeme používat (schopnost) a zda ho tím či oním způsobem chceme používat (motivace). V moderním pojetí tedy mluvíme o naší kompetenci používat jazyk jako nástroj komunikace.

Cílem tohoto semestru bylo rozvíjet u Vás, studentů, kompetence vztahující se k používání jazyka pro osobní i pracovní komunikaci: myšlení v pojmech, orientace na detail, argumentace, rozhodování. Snad se nám to alespoň trochu podařilo J

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM