9.3. Autoevaluační test

11.4 autoevaluační test

Je zadáno:

Individuové konstanty:

a ….. Eva Novotná

b ….. Jan Novák

Predikátové funkce:

Být brigádník ….. F(x)

Dostávat mzdu ….. G(x)

Mít nárok na dovolenou …… H(x)

Zapište výroky zastoupené následujícími formulemi:

1) " x (F(x) Þ Ø G(x))

2) $ x (F(x) Ù H(x))

3) F(a) Ù (Ø F(b))

Zapište formulemi následující výroky

1) Každý dostává mzdu.

2) Není pravda, že žádný brigádník nedostává mzdu.

3) Existuje brigádník, který má nárok na dovolenou.

4) Někdo nemá nárok na dovolenou.

5) Jan Novák nemá nárok na dovolenou.

6) Mzdu dostává buď Jan Novák nebo Eva Novotná.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM