6.3. Autoevaluační test

9.4 autoevaluační test

Zapište složené výroky formulemi výrokové logiky za použití logických spojek

Jednoduchý výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Je možné udělat zkoušku z logiky.“

p

Složený výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Je nemožné udělat zkoušku z logiky“

„Není nemožné udělat zkoušku z logiky“

„Není pravda, že je možné udělat zkoušku z logiky“

Zapište složené výroky formulemi výrokové logiky za použití logických spojek

Jednoduchý výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Člověk je úspěšný.“

p

„Člověk je šťastný.“

q

Složený výrok

Zápis výroku formulí výrokové logiky

„Není pravda, že člověk je současně úspěšný a šťastný.“

„Není pravda, že člověk není šťastný nebo není úspěšný. “

„Člověk je šťastný právě tehdy, když je úspěšný.“

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM