Shrnutí

souhrnV této studijní jednotce jsme si připomněli, že etika se prolíná všemi obory současné společnosti. Promýšleli jsme úlohu, význam a možnosti etických kodexů. Zamysleli jsme se nad pokračujícím a stále se zrychlujícím procesem globalizace světa.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM