Kontrolní otázky

kontrolní otázkyKontrolní otázky

  • Můžeme si troufnout tvrdit, že etika souvisí se všemi obory?
  • Co je to aplikovaná etika?
  • Souvisí ekonomika také s etikou, nebo je naprosto rozhodující tzv. neviditelná ruka trhu?
  • Jaký význam mají etické kodexy?
  • Jak je tomu s dodržováním etických kodexů?
  • Kterých předností etického kodexu si povšimnete ve svém oboru?
  • Jaký je váš názor na současné etické výzvy?
  • Jak hodnotíte pokračující a stále se zrychlující proces globalizace světa?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM