9.6 Existujeme v globálním světě

9. 6 Existujeme v globálním světě

literaruraV Úvodu do hospodářské etiky Pavel Seknička a Marián Šemrák zdůrazňují, že „globální svět“ je dnes skutečností. Znamená to „na jedné straně reálnou existenci globálního společenství, a na straně druhé proměnu našeho vědění. První tvrzení poukazuje na to, že lidská společnost získává na konci 20. století další charakteristiky, které dříve neměla. Je konfrontována s následky své čin­nosti, a ty se stávají globálními. Druhá část tvrzení poukazuje na to, že daný stav je pociťován, prožíván a hodnocen.

Proces globalizace současného světového společenství je provázen procesem univerzalizace kultur a struktur. V tomto procesu vystupuje do popředí požadavek soužití bez unifikace a „násilné kolonizace“, ale na základě přirozené univerzalizace; tento proces by měl řešit především otázku: „Jak žít v globálním světě?“ Jak žít s čistým svědomím a vě­domím globálnosti dnešní epochy?

Lidstvo je v současné době oslovováno výzvami globálních rozměrů. Je stále zřetelnější, že žádná země, ani region či kontinent se nemůže rozvíjet bez ohledu na životní podmínky lidí v jiných zemích, regionech nebo kontinentech. Bezprostředním cílem globálního snažení lidí v tomto světě je uspořádat soužití tak, aby byl garantován život v míru a svobodě, bez válek a ohrožení, bez útlaku a strachu, bez hladu, chudoby a samoty. Cílem není vytvořit ideální svět. Jde spíše o to, vytvořit něco nového, neboť to dosavadní se vyčerpalo, a proto musí být nalezena odvaha k hle­dání nových idejí, konceptů, institucí a nástrojů, jejichž pomocí by bylo možné řešit globální problémy.

Některé nevyhnutelné změny se neobejdou bez bolestných zásahů; řešení globálních problémů se neobejde bez etické reflexe. Etika může významně přispět ke společenskému dialogu, aby byla nejenom nalezena lepší a spravedlnější řešení, ale měla by přispět i k přesvědčení těch, kteří se angažují v politice a ekonomice. Dochází k dobovému zvratu, který přinutí lidstvo pojímat etické otázky jinak a za jiných podmínek. To platí především o technických a technologických změnách (in Pavel Seknička a kol., s. 184).

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM