9.4. Jaké jsou současné etické výzvy?

9.4. Jaké jsou současné etické výzvy?

zamysleniV této oblasti si dnes klademe řadu naléhavých otázek. Např. do jaké míry a jakým způsobem lze v politice aplikovat úlohu étosu? Jak lze zdůvodnit jeho funkci v hospodářství, o němž slýcháme, že podléhá výhradně ekonomickým záležitostem? Jaká je vůbec role etiky v dnešním čím dál provázanějším světě velké politiky a velkých ekonomických podniků? Má se člověk jako bytost nadaná rozumem a svědomím chovat opravdu lidsky, konat dobro a vyhýbat se zlu?

Nové uspořádání světa vyžaduje novou etiku odpovědnosti založenou na nutném minimu společných humánních hodnot, kritérií a základních postojů, jimž budou moci přitakat všechny národy a všechna náboženství. Neboť: nebude nového světového řádu bez nového světového étosu – nebude míru mezi náboženstvími bez dialogu mezi náboženstvím. V tom tkví základ etického konsensu, který by umožnil všelidské soužití v duchu pravdy a spravedlnosti.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM