9. Úvod do problematiky

Úvod do problematiky studijní jednotky

Jak je důležitá etika, která prochází všemi obory jako červená nit, se ukázalo opět v nedávné době. Několik krizí, které svět a také Evropu v posledních letech postihly, nám ukázalo, kam vede nedostatek odpovědnosti a nedodržování etických principů.

Svět se po nedávné krizi změnil, vidíme zřetelněji, že i EU má nejen klady, ale také mnohé nedostatky. Stále platí, že je třeba myslet na péči o duši, jak připomíná naše přední filosofka, prof. Anna Hogenová.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM