Literatura ke studijní jednotce

literatura ke studiuDoplňující literatura ke studijní jednotce

Kosík, K.: Poslední eseje, FILOSOFIA – nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, Praha, 2004

Žantovský, P.: Hovory o médiích : politika, ekonomika a média, Votobia ve spolupráci

s Vysokou školou J. A. Komenského, Olomouc, 2006

Žantovský, Petr: Média na pranýři, Votobia, Olomouc, 2004

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM