Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

  • Překračují média určitá tabu? Jak a proč?
  • Co s námi smazávání hranice mezi světem reálným a mediálně virtuálním činí?
  • Může pravdu v nějakém společenství stanovovat jen frekvence prezentace v médiím?
  • Jak je tomu s odpovědností médií? Uveďte příklad.
  • Uveďte příklady morálních dilemat, na která vás upozornila média.
  • Jmenujte příklady morálních dilemat ve světové a v české literatuře
  • Které knihy literatury faktu zajímavě formulují morální dilemata?
  • Jaká morální dilemata vás zaujala v české a světové kinematografii?
  • Je člověk oslovitelný příběhem, analogií, podobenstvím, zvěstí?
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM