Shrnutí

souhrnMédia každopádně poukazují na etická dilemata, nad nimiž je nutné přemýšlet a odpovědně se rozhodovat. Jsou proto velmi důležitou součástí myšlenkového pohybu dnešní společnosti. Ovlivňují veřejné mínění, podávají nám informace a komentáře k veškerému společenskému, politickému, kulturnímu, ekonomickému dění.

Solidní média analyzují události a souvislosti hlouběji a odpovědněji, ta bulvární skutečnost zkreslují. Chtějí většinou hlavně šokovat a manipulovat, jde jim především o zisk. Pro současnost je příznačné, že dochází k určité celkové bulvarizaci tisku, televize a rozhlasu. Každý z nás, který si chce udělat hlubší obraz o společnosti a otevírat nové horizonty, by měl sledovat také uměleckou a další kvalitní literaturu, divadlo a film.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM