8.3 Jak je tomu s odpovědností médií

8. 3 Jak je tomu s odpovědností médií

Mají média odpovědnost před čtenáři, posluchači či diváky, před realitou, kterou zobrazují, ale také před sebou samými? Zdá se, že k nalézání odpovědí na vznesené otázky je stále potřebnější „mediální kritika“.

Aktivismus médií jde někdy tak daleko, že jedny noviny popřou samy sebe a na jedné a téže stránce se usvědčí ze lhaní. Příklady najdete v knize Mgr. Petra Žantovského Média na pranýři (Votobia 2004).

Co je to médiokracie? Stává se, že média předkládají svá politická hodnocení, své odhady, svá přání, převléknou se do falešných ambaláží, analýz, komentářů, prognóz? Jak je tomu s mediálními poradci? Bulvarizuje se denní tisk? V čem je to nebezpečné? Co je bulvár a proč je na světě? Jak je tomu s etičností v kontextu reklamy? Jak v kontextu žurnalistiky? (srv. P. Žantovský)

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM