8.2 Ne vše, co člověk může, také smí – tabu a jeho překračování.

8. 2 Ne vše, co člověk může, také smí – tabu a jeho překračování.

Některá média ve své senzacechtivosti překračují různá tabu (tabu - striktní sociální zákaz, označuje společensky nežádoucí, nepřípustné). Tvůrci pořadů reagují na lidskou zvědavost, chtějí provokovat a probouzet v lidech i takové negativní vlastnosti, jako je například „čumilství“. Tento sklon satiricky zobrazuje např. výborný americký povídkář O’Henry.

Určitá tabu by měla však platit i pro soukromí člověka. Podívejme se na televizní programy Velký bratr a Vyvolení. V rámci postoje „Vše je dovoleno“ se nakonec ztrácí etický rozměr. Chybí odstup, nadhled a dementi. Neunikne nám, že zde nastává určitá ztráta lidství, lidské osobnosti, mizí integrita, intimita, jde o „nekvalitu“ lidství. Zamysleme se nad tím, co se nám tu děje se škálou hodnot. Jaký asi dopad má nebo může mít identifikace s takovýmito „vzory“ na část dětí a mládeže?

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM