8. Úvod do problematiky

Úvod do problematiky studijní jednotky

„Místo člověka v životě není vyznačeno tím, co ví, ale tím, co chce a může.“    Le Bon

V denním životě se neustále ocitáme pod vlivem médií, sledujeme televizní zpravodajství, pročítáme denní tisk, listujeme časopisy, sledujeme internet. Vnímáme přitom morální dilemata. Etické postoje bývají však často nejasné a nepřehledné. Setkáváme se s různorodou směsicí faktů, argumentů a hodnot, promíchanou s jistou dávkou fantazie a spekulací.

Jak se zorientovat? Co vnímat jako bernou minci? Kde hledat vodítko, normu, směrovku? Jak odlišit pravdivé od nepravdivého, zkresleného až lživého?

duleziteÚkolem etiky v tomto případě je pokoušet se odstraňovat nejasnosti, odhalovat základy, na nichž jsou mediální informace vystavěny. Snažíme se zjistit, nakolik jsou logické a pravdivé a zda skutečně vyjadřují společností přijímané normy a postoje, nebo jde jen o emoční reakce na nějaké události či podněty.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM