Literatura ke studijní jednotce

literatura ke studiuDoplňující literatura ke studijní jednotce

Bonhoeffer, D.: Etika, Kalich, Praha, 2007

Bonhoeffer, D.: Na cestě k svobodě – Listy z vězení, Vyšehrad, Praha, 1991

Floss, P.: Poselství J.A. Komenského současné Evropě, Soliton, Brno, 2005

Gissing, V.: Nicholas Winton a zachráněná generace, X-Egem, Praha, 2002

Kosatík, P.: Sám proti zlu – Život Přemysla Pittra (1895–1976), Paseka, Praha, 2009

Machovec, M.: Tomáš G. Masaryk, Riopress : Česká expedice, Praha, 2000

Matouš, M.: Zvláštní člověk Přemysl Pitter, Bonaventura, Praha, 2001

Patočka, J.: Dvě studie o Masarykovi, Sixty-Eight Publishers, Toronto, 1980

Schweitzer, A.: Nauka úcty k životu, Lyra Pragensis, Praha, 1974

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM