Shrnutí

souhrnČlověk je tím, kdo se denně rozhodujeme mezi dobrem a zlem na pozadí lidských vztahů. Někdy není snadné unést břemena života, neztrácet odvahu. V takových situacích nám pomáhá, když si uvědomíme, že tu před námi existovaly osobnosti, které konaly dobro pro druhé, riskovaly svůj život pro pravdu. V současné době jsme ze všech stran atakováni nepříznivými zprávami a vizemi katastrofických scénářů. Abychom tomu mohli čelit, potřebujeme znát jedince, kteří obstáli, když stáli proti zlu. Mravně silné lidi potřebují znát děti, mladí lidé, v postatě však lidé všech věkových kategorií. Mravní vzory jsou součástí našeho života a přemýšlení.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM