Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

  • Jmenujte osobnosti, které mohou být mravními vzory
  • Čím je významný Mistr Jan Hus?
  • Čím Vás zaujal jako pedagog a myslitel J. A. Komenský?
  • Za jakých důvodů si ceníme prezidenta T. G. Masaryka? Má ještě co říci dnešní době?
  • Která osobnost na Vás zapůsobila svými mravními činy stala se pro Vás inspirací i ve Vašem životním zaměření, hledání smyslu života i ve formování Vašich vlastních mravních postojů.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM