7.6 Nicholas Winton

7. 6 Nicholas Winton

„Zachránil jsi jeden život, zachránil jsi celý svět“.   Tóra

Mnohým lidem pomáhá, když je osloví svými činy osobnost, k níž mohou pociťovat úctu a obdiv. Touží pak vykonat něco podobného, navazovat na „domino dobra“.

Existují lidé, kteří konají dobro a přitom o svých činech skromně mlčí. A třeba i mnoho let. K takovým odvážným a obětavým zachráncům lidských životů patří i Nicolas Winton. Ke statečnosti se u něho připojily i další ctnosti: pokora, skromnost. Roku 1939, v době okupace Československa nacisty, zachránil tento tehdy třicetiletý muž, povoláním bankovní úředník, osobně a z vlastní iniciativy život 669 českým a slovenským dětem, převážně židovského původu. Vyvezl je přes hitlerovské Německo do své rodné Británie. Takřka půl století o jeho činu nikdo nevěděl. Podle známého okřídleného úsloví „Ať neví levice, co dělá pravice“, mlčel o tom, jak děti zachránil. Můžeme o něm proto jistě prohlásit, že patří k mravním vzorům.

Nicolas Winton sám o svém statečném činu říká: „Knihu výstřižků – dokumentů se seznamem všech zachráněných dětí, které jsme dostali do Británie, pro mne připravil v roce 1939 jeden pán, který pracoval v mé kanceláři. Měla mi jenom připomenout tehdejší dobu. Kniha zůstala uložená padesát let v jednom z kufrů na půdě našeho domu. Moje žena Greta našla tu knihu se všemi dokumenty, které se vztahují k tomu, čím jsem se zabýval v devětatřicátém roce. Jistěže to bylo pro ni veliké překvapení, protože nevěděla nic o tom, co jsem tehdy podnikl...“ Dále pak vypráví, že když paní Wintonová objevila knihu s dokumenty, napadlo ji, že by tyto informace mohly být zajímavé pro zachráněné děti. Manželé se začali se s mnohými „zachráněnými dětmi“ potkávat a nyní jsou v kontaktu asi se sto padesáti z nich.

V dokumentu o jeho činech, který odvysílala britská televize (Channel Five), Nicholas Winton lituje jen toho, že se nepodařilo vypravit poslední vlak s československými židovskými dětmi. Ten měl odjet právě v den, kdy začala druhá světová válka. Winton riskoval, akce na záchranu dětí byla nebezpečná. Vzpomínal, že někteří přátelé a známí ho varovali, odrazovali od tohoto činu.

Lidské bytosti však chtějí většinou konat dobré skutky. Když takovouto příležitost někteří z nás dostanou, odhodlaně se jí chopí. Je k tomu potřeba ctnost statečnosti a víra v dobro. Pomáhat druhým se ostatně často neobejde bez rizik a znamená to osobní nasazení. Dodejme, že Nicholas Winton byl povýšen do šlechtického stavu. Byl oceněn řadou britských i českých vyznamenání, například v roce 1998 mu tehdejší prezident Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigue Masaryka a obdržel od bývalého britského premiéra Gordona Browna medaili Hrdina holocaustu.

V rozhovoru v britském dokumentu Nicolas Winton mimo jiné řekl, že ho potěšilo, když se potvrdilo jeho krédo: „Když něco není nemožné, je nějaký způsob, jak to udělat.“

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM