7.2 Tomáš Garrigue Masaryk

7. 2 Tomáš Garrigue Masaryk

„Nový člověk, homo europaeus, nezrodí se pouze politikou vnější, nýbrž hlavně vniterní. T. G. Masaryk

Od narození Tomáše Garrigue Masaryka nás dělí něco málo přes sto padesát let. Je to doba, za kterou prožije svůj život šest nebo sedm pokolení. Svět byl jiný než ten dnešní. Po celá staletí jej řídily stále stejné královské a císařské rodiny, jenom urozený původ byl cestou k vládě. Chudí opravdu hladověli a vrchnost stále ještě rozhodovala o každém kroku malých obyčejných lidí. Do takového světa se narodil malý Tomáš. Nikoho tehdy nenapadlo, jak rychle se svět začne měnit, a že právě Tomáš Masaryk ho pomůže změnit svými názory a činy a jednou stane v čele státu.

Masaryk je mravní osobností, bez které si nedovedeme představit porozumění skutečné demokracii. Tento filosoficky založený muž, tato osobnost politicky nadaná, zdůrazňuje, že demokracie má být eticky zakotvena.

http://www.husiti.cz/dialognaceste/ke_stazeni.htm

otazky k zamysleniEvropský mravní ideál to je podle Erazima Koháka výrazně Husserlův a Masarykův pojem. Edmund Husserl, Masarykův přítel a uznávaný filosof, byl přesvědčen, že TGM jako mravní osobnost je jedinečný. Filosof Patočka nás upozorňuje na to, že s osobností Masaryka jsou spojeny „naše otázky rozhodující“. Humanitně-demokratický stát není identický se státem v pojetí klasického liberalismu, s jeho společenským atomismem a bezohledností jedince, bijícího se toliko o svá práva, jež jsou takřka zaplacena povinnostmi. V pojetí humanitním jsou práva sice vymezena, ale povinnosti nikdy nekončí. Egoistický individualismus nebyl nikdy ve stylu Masarykově.

Masarykovy otázky jsou otázkami dnešního lidstva. „Prezident Osvoboditel“ je příkladem odpovědnosti k hodnotám, mravní zakotvenosti a vztahování se v transcedentnu.

http://www.husiti.cz/dialognaceste/ke_stazeni.htm

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM