7. Úvod do problematiky

7. Mravní vzory

Úvod do problematiky studijní jednotky

Až si budeme vědomi své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni. A. de Saint-Exupéry

Když si vytváříme a doplňujeme svou hierarchii hodnot, je pro nás důležité, s jakými vzory se setkáváme. Pokud jde o poznání a volbu vzorů, zpravidla nás ovlivní členové rodiny, pedagogové, přátelé, četba krásné literatury i literatury faktu, kvalitní divadlo i film, a vlastní sebevzdělávání, přemýšlení o hodnotách a souvislostech, o smyslu života.

Z příkladů významných osobností na dívky například může zapůsobit jedna z prvních vůdčích osobností Červeného kříže, Florence Nightingalová (1820-1910), či významná průkopnice vědy Marie Curie-Sklodowská (1867-1964), nebo obětavá a statečná Matka Tereza (1910-1997) a její pomoc nejubožejším. Mladé lidi bez rozdílu pohlaví jistě ovlivní seznámení se životem a činy lékaře a humanisty dr. Alberta Schweitzera (1875-1965), duchovních vůdců a politiků Mahátma Gándhího (1869-1948) či Martina Luthera Kinga (1929-1968), německého evangelického teologa, Dietricha Bonhoeffera (1906-1945), jednoho z těch, kdo připravovali atentát na Hitlera. Byl popraven na samém konci války a k otázce smrti přistupoval se statečností a smířeností. Dokázal posilovat své spoluvězně, pro které několik hodin před smrtí vykonal bohoslužbu.

Z osobností našich dějin lze připomenout například českého duchovního a rektora pražské univerzity Mistra Jana Husa (cca 1370-1415) s jeho postojem k pravdě, za kterou stál s veškerým rizikem, teologa, filosofa a pedagoga Jana Amose Komenského (1592-1670), státotvorce a etickou osobnost T. G. Masaryka (1850-1937), českého filozofa Jana Patočku (1907-1977), statečného svým občanským postojem za minulého režimu, který důrazně připomínal nezbytnost sókratovské „péče o duši“ apod.

Psychologové v této souvislosti přispěchají na pomoc s pojmem sebereflexe, teologové by použili slavnostně archaického výrazu dušezpyt. Člověkem, který jako „mocnář ducha“ a ten, kdo měl vždy starost o lidi okolo sebe, o dodržování zákonů, o pomoc lidem, zajímal se o hledání smyslu života, o život v pravdě a lásce, která zvítězí nad lží a nenávistí, je první polistopadový prezident Václav Havel atd.

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM