Literatura ke studijní jednotce

literatura ke studiuDoplňující literatura pro zájemce ke studijní jednotce

Barták, J.: Základní kniha lektora / trenéra : Jak rozvíjet vědomosti, schopnosti a dovednosti těch, kteří chtějí efektivně působit na druhé, Votobia, Praha, 2003

Bradberry, T.; Greavesová, J.: Emoční inteligence v praxi : všechno, co potřebujete vědět o úspěšném životě, vztazích a kariéře, Columbus, Praha, 2007

Coreth, E.: Co je člověk?, Zvon, Praha, 1994

Frankl, V. E.: Vůle ke smyslu, Cesta, Brno, 1994

Furger, F.: Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky, Academia, Praha, 2003

Goleman, D.: Emoční inteligence, Columbus, Praha, 1997

Goleman, D.: Práce s emoční inteligencí, Columbus, Praha, 2000

Jankovský, J.: Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha, 2003

Kohák, E.: Jan Patočka : filosofický životopis, H&H, Jinočany, 1993

Kolář, M.: Bolest šikanování, Portál, Praha, 2005

Machovec, M.: Smysl lidské existence, Akropolis, Praha, 2006

Machovec, M.: Tomáš G. Masaryk, Riopress : Česká expedice, Praha, 2000

Nazare-Aga, I.: Nenechte sebou manipulovat, Portál, Praha, 2005

Patočka, J.: Dvě studie o Masarykovi, Sixty-Eight Publishers, Toronto, 1980

Rotter, H.: Důstojnost lidského života, Praha, Vyšehrad, 1999

Schreiber, H., Žantovská, I.: Čítanka z rétoriky, Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, 2007

Schulze, R.; Rober, R.: Emoční inteligence, Portál, Praha, 2007

Schweitzer, A.: Nauka úcty k životu, DharmaGaia : Kontinenty, Praha, 1993

Sígl, M.: Co víme o smrti, Epocha, Praha, 2006

Sokol, J.: Filosofická antropologie : člověk jako osoba, Portál, Praha, 2002

Thomasma, D. C., Kushner, T.: Od narození do smrti : etické problémy v lékařství, Mladá fronta, Praha, 2000

Virt, G.: Žít až do konce : etika umírání, smrti a eutanazie, Nakl. Vyšehrad, Praha, 2000

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM