Kontrolní otázky

kontrolni otazkyKontrolní otázky

 • Vyložte, co jsou duchovně intelektuální schopnosti.
 • Jaký je rozdíl mezi EQ a IQ? Proč se říká, že IQ Vás do zaměstnání přivede, ale EQ Vás tam udrží.
 • Charakterizujte emocionální dospělost. Uveďte příklady ze života.
 • Kteří myslitelé nás upozorňují na důležitost péče o duši?
 • Je manipulace nebezpečná a proč? Uveďte kazuistiku.
 • Co znamenají životní krize? Posílí nás a prohloubí?
 • Jak máme přistupovat k utrpení, nemoci a smrti?
 • Je smíření se smrtí důležitým životním úkolem?
 • Co víte o paliativní medicíně a hospicovém hnutí?
 • Jaký je postoj naší společnosti k eutanazii?
 • Uveďte k problému eutanazie kazuistiku na základě odborné literatury, médií, nebo vlastní zkušenosti.
Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM