Literatura ke studijní jednotce

literatura ke studiuDoplňující literatura ke studijní jednotce

Anzenbacher, A.: Úvod do etiky, Academia ; Karmelitánské nakl., Praha, 2001

Beneš, J.: Desítka aneb Deset slov o Bohu a člověku, Návrat domů, Praha, 2008

Jankélévitch, Vladimir: Odpuštění, Mladá fronta, Praha, 1996

Jankovský, J.: Etika pro pomáhající profese, Triton, Praha, 2003

Küng, Hans: Světový étos pro politiku a hospodářství, Vyšehrad, Praha, 2000

Thompson, M.: Přehled etiky, Portál, Praha, 2004

Weischedel, W.: Skeptická etika, OIKOYMENH, Praha, 1999

Last modified: Wednesday, 8 June 2016, 8:39 AM